top of page

PROSJEKTER

 

UNO design & arkitektur as jobber med prosjekt og eiendomsutvikling, samt arkitekturprosjektering av ulike prosjekter innen skoler/ barnhager, næringsbygg og boliger i form av både leilighetsbygg og eneboliger. I tillegg jobber vi med stedsutvikling og kreativ byutvikling, med fokus på bærekraft og miljø. Vi utfører også arkitektkonkurranser innenfor plan og arkitektur/ design, med tilhørende reguleringsplaner.

Viilla UNO.jpg
ARCTIC BUILT
PROSJEKTUTVIKLING_SKEIDDALEN 15

 

2 nye eneboliger under planlegging på egeneid tomt. Boligene er et samarbeid med Husbanken og Enova - og skal presenteres og bygges opp som Forbildeprosjekter ifht universell utforming, energi, miljø, arkitektur/ estetikk.

 

Sommeren 2015 ble den nederste tomten solgt til Byggm. Fritzøe as i Bodø. Vi har fått rammetillatelse til prosjektet og vi ser fram til et konstruktivt og kreativt samarbeid med ny eier av tomten. Den øverste tomten eies fortsatt av Unni Furfjord, og vi bli prosjektert ferdig ila vinteren 2015/ 2016.

20-0579 Sjøåsan ekst-nede-HIGH.jpg.jpg
SJØÅSAN BODØ
 

 

4 nye eneboliger for Byggm E Skipnes as i Bodø

 

 

SPILDRA SKOLE

Ny barneskole på Ørnes

 

Sammensatt.jpg
ASPÅSVEIEN 1

 

Leilighetskompleks ved Aspåsen barneskole.

COOPEXTRA - BUTIKK

 

Ny COOP-butikk på Finsnes.

ENEBOLIG PÅ NEDRE HUNSTAD

 

Enebolig på Nedre Hunstad i Bodø, med spesielt tilpasset arkitektur for

kunde, smarthusløsninger og Passivhusstandard, jordvarme, vannbårent golvvarmesystem.

 

Boligen er spesielt tilpasset tomten og eksepsjonelle lys, sol og utsiktsforhold.

 

Boligen er ferdigstilles sommeren 2015.

Image 06.png
ENEBOLIG BODØ

 

Ny enebolig under planlegging 2022

STEDSTUTVIKLINGSKONKURRANSE PÅ ØRNES_MELØY KOMMUNE

 

Stedutviklingskonkurranse for Ørnes sentrum - nytt kjøpesenter, kulturhus, hotell, boliger, miljøgate.

 

Konkurranse vunnet i 2010.

 

Reguleringsarbeid pågår. Miljøgate er prosjektert og ferdig bygd.

BOLYST PÅ HALSA_MELØY KOMMUNE

 

Bolyst på Halsa - ideprosjekt for å synligjøre stedets kvaliteter og nye muligheter for bolig og næringsutvikling, grønne rom, tryggere og attraktive gangveier.

 

Prosjekt utført i 2013.

KREATIV BYUTVIKLING_BODØ KOMMUNE

 

Bodø's 200årsjubileum skal markeres i 2016. Vi har jobbet sammen med kunstnere, kommunalt og fylkeskommunalt ansatte med å få fpkus på viktige byutviklingsgrep i Bodø.

 

Prosjekt pågår, og nå i samarbeid med Bodø næringsforum og Bodø Gårdeierforening.

Image4.png
VARGTUNET PÅ GRØNNÅSEN

 

Eneboliger og leilighetsbygg for Byggm. Erling Skipnes as på Grønnåsen i Bodø.

 

Varghaugen - ny enebolig kommer for salg snart!

 

Sandvik havn.jpg
SANDVIK HAVN_ SANDHORNØYA

 

Ny havn og sjøhus, noen hytter på idylliske Sandhornøya v stranda Langsanden.

 

Skisseprosjekt pågår.

Image3.png
NYBYGG FOR ESSPARTNER I BODØ

 

Skisse/ forprosjekt nytt administrasjons og lager bygg i Rønvikfjæra 1

 

 

fasade 2.jpg
SALTEN SMOLT I BREIVIK

 

​10 000 M2 smoltanlegg på land. Prosjektet ble ferdig januar 2022

 

 

LAMARKGÅRDEN PÅ ØRNES

 

​Leilighetsbygg med 20 leil, parkeringskjeller og næringsareal. 

 

Samarbeid med Solhaug Bygg as. Ferdigstilt 2013.

 

 

2021 003 Reinslettveien 7 Skisse 2 - Picture7.jpg
NYE ENEBOLIGER Reinslettveien Bodø

 

Nye boliger under planlegging i Bodø

 

 

Pics
Image 26.png
SØRREISA SKOLE

 

Skisse/ forprosjekt og detaljprosjektering 2022-2023

 

 

 

 

Image7_000.png
Image2.png
ÆSVIK BRYGGE rehabilitering

 

 

Skisse/ forprosjekt og detaljprosjektering 2022

 

bottom of page