PROSJEKTER

 

UNO design & arkitektur as jobber med prosjekt og eiendomsutvikling, samt arkitekturprosjektering av ulike prosjekter innen skoler/ barnhager, næringsbygg og boliger i form av både leilighetsbygg og eneboliger. I tillegg jobber vi med stedsutvikling og kreativ byutvikling, med fokus på bærekraft og miljø. Vi utfører også arkitektkonkurranser innenfor plan og arkitektur/ design, med tilhørende reguleringsplaner.

IMG_4500.JPG
ARCTIC BUILT
PROSJEKTUTVIKLING_SKEIDDALEN 15

 

2 nye eneboliger under planlegging på egeneid tomt. Boligene er et samarbeid med Husbanken og Enova - og skal presenteres og bygges opp som Forbildeprosjekter ifht universell utforming, energi, miljø, arkitektur/ estetikk.

 

Sommeren 2015 ble den nederste tomten solgt til Byggm. Fritzøe as i Bodø. Vi har fått rammetillatelse til prosjektet og vi ser fram til et konstruktivt og kreativt samarbeid med ny eier av tomten. Den øverste tomten eies fortsatt av Unni Furfjord, og vi bli prosjektert ferdig ila vinteren 2015/ 2016.

SPILDRA SKOLE

Ny barneskole på Ørnes

 

Sammensatt.jpg
ASPÅSVEIEN 1

 

Leilighetskompleks ved Aspåsen barneskole.

COOPEXTRA - BUTIKK

 

Ny COOP-butikk på Finsnes.

DSCN1515.JPG
ENEBOLIG PÅ NEDRE HUNSTAD

 

Enebolig på Nedre Hunstad i Bodø, med spesielt tilpasset arkitektur for

kunde, smarthusløsninger og Passivhusstandard, jordvarme, vannbårent golvvarmesystem.

 

Boligen er spesielt tilpasset tomten og eksepsjonelle lys, sol og utsiktsforhold.

 

Boligen er ferdigstilles sommeren 2015.

VILLA SANDAA_NEVERDAL

 

Enebolig bygd på Neverdal i Meløy kommune.

 

Ferdigstilt 2011.

STEDSTUTVIKLINGSKONKURRANSE PÅ ØRNES_MELØY KOMMUNE

 

Stedutviklingskonkurranse for Ørnes sentrum - nytt kjøpesenter, kulturhus, hotell, boliger, miljøgate.

 

Konkurranse vunnet i 2010.

 

Reguleringsarbeid pågår. Miljøgate er prosjektert og ferdig bygd.

BOLYST PÅ HALSA_MELØY KOMMUNE

 

Bolyst på Halsa - ideprosjekt for å synligjøre stedets kvaliteter og nye muligheter for bolig og næringsutvikling, grønne rom, tryggere og attraktive gangveier.

 

Prosjekt utført i 2013.

KREATIV BYUTVIKLING_BODØ KOMMUNE

 

Bodø's 200årsjubileum skal markeres i 2016. Vi har jobbet sammen med kunstnere, kommunalt og fylkeskommunalt ansatte med å få fpkus på viktige byutviklingsgrep i Bodø.

 

Prosjekt pågår, og nå i samarbeid med Bodø næringsforum og Bodø Gårdeierforening.

VARGTUNET PÅ GRØNNÅSEN

 

Eneboliger og leilighetsbygg for Byggm. Erling Skipnes as på Grønnåsen i Bodø.

 

Prosjektet pågår, og er nå i fase skisseprosjekt og reguleringsarbeid.

TRÅLVEIEN 18_BODØ KOMMUNE

 

Leilighetsbygg for Byggm. Erling Skipnes as.

 

Skisseprosjekt pågår.

TOLLSTASJON I JUNKERDAL

 

​Ny tollstasjon i Junkerdal under bygging.

 

Samarbeid med Veidekke og Statsbygg.

 

 

DSCN1620.JPG
HALSA BARNEHAGE

 

​Ny barnehage ferdig bygd på Halsa - ombygging og tilbygg. 

 

Samarbeid med Halsa Bygg as.

 

 

LAMARKGÅRDEN PÅ ØRNES

 

​Leilighetsbygg med 20 leil, parkeringskjeller og næringsareal. 

 

Samarbeid med Solhaug Bygg as. Ferdigstilt 2013.

 

 

XL-BYGG PÅ ØRNES

 

Nytt administrasjons, forretnings og lagerbygg på Ørnes. 

 

Samarbeid med Solhaug Bygg as. Ferdigstilt 2012.

 

 

Pics
MOLOVEIEN 16

 

Skisseprosjekt med leiligheter på eksisterende bygning.

 

 

 

 

KNEIKEN 1, BODØ

 

Ny enebolig.